Info

Projektas info sukurtas remiantis prielaida, kad egzistuoja beribis informacinis laukas, sklindantis bangomis, o bet kokia informacija, prieš tapdama materialia, egzistuoja bangų ir virpesių pavidalu. Taigi, visi žmogaus kūriniai – varžtai, romanai, filosofijos teorijos, hadronų greitintuvai ar tapybos darbai – yra bangų atnešta, reikiamu momentu priimta, susintetinta ir materializuota informacija. Elektromagnetinių ir mechaninių bangų užpildoma erdvė yra informacinė, tik ne visa ši informacija yra priimama ir panaudojama.
Projekto tikslas – parodyti nepanaudotą informaciją ir sudaryti galimybes žiūrovui priimti bangų nešamą, bet prasmiškai neartikuliuotą informaciją, beprasmį ir erzinantį garsą paversti vaizdine žinia.

info vizualizuoja vadinamąjį radijo triukšmą, esantį tarp naudojamos informacijos, tai yra tarp įprastai veikiančių radijo stočių. Nuolat kintančios pulsuojančios triukšmo struktūros paneigia įprastą triukšmo sąvoką, atskleidžia neįtikėtiną priimamos informacijos chaose egzistuojančią tvarką, savitas jos struktūras. Ekspozicijos metu žiūrovas keisdamas sovietinio VEF radio imtuvo dažnius ir garsą, gali pasigauti į vaizdą konvertuotą nepanaudotą informaciją ir sustabdyti patinkantį triukšmo kadrą.

Senas VEF radio imtuvas naudojamas neatsitiktinai, nes jis priima platesnį laisvų nenaudojamų bangų diapazoną – vidutines (CB – средние волны, rus.), ilgąsias (ДВ – длинные волны, rus.) ir neturi FM bangų ruožo, kuriame įprastinės radio stotys seka viena po kitos ir beveik nelieka nepanaudotų dažnių.
Projekte naudojama išskirtinė bangų savybė keisti būvį ir sklidimo terpę, kai nematomos radijo bangos galinčios sklisti ir vakuume, virsta matomomis mechaninėmis vandens bangomis.

Ieškokite, matykite ir priimkite laisvąją informaciją.