atvira.info

Internetinė televizija – www.atvira.info – sukurta remiantis prielaida, kad egzistuoja beribis informacinis laukas, sklindantis bangomis, o bet kokia informacija, prieš tapdama materialia, egzistuoja bangų ir virpesių pavidalu. Taigi, visi žmogaus kūriniai – varžtai, romanai, filosofijos teorijos, hadronų greitintuvai ar tapybos darbai – yra bangų atnešta, reikiamu momentu priimta, susintetinta ir materializuota informacija. Elektromagnetinių ir mechaninių bangų užpildoma erdvė yra informacinė, tik ne visa ši informacija yra priimama ir panaudojama.
Projekto tikslas – parodyti nepanaudotą informaciją ir sudaryti galimybes žiūrovui priimti bangų nešamą, bet prasmiškai neartikuliuotą informaciją, beprasmį ir erzinantį garsą paversti vaizdine žinia.

www.atvira.info vizualizuoja ir tiesiogiai transliuoja vadinamąjį radijo triukšmą, esantį tarp naudojamos informacijos, tai yra tarp įprastai veikiančių radijo stočių. Nuolat kintančios pulsuojančios triukšmo struktūros paneigia įprastą triukšmo sąvoką, atskleidžia neįtikėtiną priimamos informacijos chaose egzistuojančią tvarką, savitas jos struktūras. Kiekvienas internetinės televizijos žiūrovas tiesioginės transliacijos metu keisdamas VEF radio imtuvo dažnius ir garsą, gali pasigauti į vaizdą konvertuotą nepanaudotą informaciją, sustabdyti kadrą, o prisijungęs prie www.atvira.info stebėti, ar parsisiųsti savo ar kitų žiūrovų priimtos informacijos vaizdus.

Senas VEF radio imtuvas naudojamas neatsitiktinai, nes jis priima platesnį laisvų nenaudojamų bangų diapazoną – vidutines (CB – средние волны, rus.), ilgąsias (ДВ – длинные волны, rus.) ir neturi FM bangų ruožo, kuriame įprastinės radio stotys seka viena po kitos ir beveik nelieka nepanaudotų dažnių.
Projekte naudojama išskirtinė bangų savybė keisti būvį ir sklidimo terpę, nematomos radijo bangos galinčios sklisti ir vakuume, verčiamos matomomis mechaninėmis vandens bangomis.

Ieškokite, matykite ir priimkite laisvąją informaciją.
© Rūta Mickienė